PODSTAWOWE ZASADY WŁĄCZENIA SIĘ W APOSTOLAT „MARGARETKA” Istota Apostolatu Apostolat „Margaretka” jest Apostolatem modlitwy za kapłanów, będącym odpowiedzią na prośbę Maryi Królowej Pokoju, objawioną przez Matkę Bożą Ojcu Jozo Zovko w Medziugorju. Istotą Apostolatu jest codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów przez konkretne osoby. Pierwsza „Margaretka” powstała w Medziugorje, obecnie grupy modlitwy za kapłanów są rozsiane na całym świecie, w tym w Polsce. Nazwa Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatkom margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię/nazwisko/wpisane jest w centrum kwiatka a wokół niego na siedmiu płatkach imiona/nazwiska/ osób modlących się za niego. Zasady modlitwy „Margaretka” stawia sobie za cel wspieranie danego kapłana w jego dążeniu do świętości oraz w dobrym wypełnianiu powołania kapłańskiego w Kościele a po jego śmierci – pomaga Mu w czyśćcu. „Margaretka” jest wspaniałym Bożym dziełem – jest po prostu miłością Maryi i Kościoła do kapłanów.

Do Apostolatu może przyłączyć się każdy, kto pragnie być pełniej odpowiedzialny za Kościół. Jedynym warunkiem jest podjęcie wieczystego zobowiązania modlitwy za kapłana. „Margaretkę” tworzy 7 osób, w ten sposób każdego dnia ktoś modli się za kapłana wokół którego powstaje grupa modlitewna. Osoba, która pragnie utworzyć „Margaretkę” dobiera grupę pozostałych sześciu osób i powinna czuć się odpowiedzialna za dalsze istnienie „Margaretki”, więc powinna posiadać ich adresy i numery telefonów by w razie konieczności znaleźć kogoś na miejsce osoby zmarłej, ciężko chorej lub w inny sposób tracącej na stałe więź z grupą. Wystarczy, jeśli każda z 6 osób zobowiąże się w sumieniu wobec osoby odpowiedzialnej, do modlitwy w obranym dniu tygodnia za wybranego kapłana do końca swego życia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to aby w każdym dniu kapłan był objęty modlitwą. Każda z osób może wchodzić także w skład innych „Margaretek”, obejmujących innych kapłanów oraz inne dni tygodnia. Zobowiązanie to może być złożone, jeśli wszystkim odpowiada sposób uroczysty, w Kościele przed ołtarzem, w obecności któregoś z księży, stawiającego pytania i otrzymującego odpowiedzi. Wówczas można się spodziewać szybkiego rozkwitu „Margaretek” w Parafii. Wystarczy jednak, jeśli „Margaretka” powstanie w ukryciu przed światem, nie ujawniając nawet nikomu nazwiska „swego” kapłan. Można objąć modlitwą np. kogoś kto zbłądził i nie wypełnia swego powołania. W każdej Kurii Diecezjalnej można się dowiedzieć o imiona takich kapłanów, nazwiska mogą pozostać nieujawnione. Modlitwy ofiarowane Bogu w danym dniu, pozostawia się do wyboru tworzącym „Margaretkę”. Najwspanialszą z nich byłby udział we Mszy Św. Może to być także dziesiątka Różańca Św., Droga Krzyżowa. modlitewne czytanie Pisma Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka ku Czci Ducha Świętego. Zawinione zaniedbanie modlitwy za kapłana może być wyznane na spowiedzi, nigdy jednak nie będzie ono grzechem poważnym, zagradzającym drogę do Komunii Świętej. (ks.Adam Skwarczyński List do propagujących Apostolat Margaretka) Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż kapłan , a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną to można uczynić. Jeżeli nie, to przecież wierzymy w” świętych obcowanie” i ta osoba już z drugiej strony będzie się wstawiać za tym kapłanem. Jeżeli ksiądz umrze wcześniej, to kto wie czy nie potrzebuje on nadal naszej pomocy modlitewnej.

Facebook

Dzisiaj jest

poniedziałek,
02 sierpnia 2021

(214. dzień roku)

Zegar
Święta

Poniedziałek, XVIII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa albo wsp. św. Piotra Juliana Eymarda, prezb.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Licznik
Liczba wyświetleń:
204869
Wyszukiwanie
SondaBlok reklamowy
Statystyki

Brak własnych statystyk