Św. Stanisław Kostka urodził się 28 października 1550 roku w Rostkowie. To wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. Miał szlacheckie pochodzenie. Jego rodzina legitymowała się herbem Dąbrowa. Była to rodzina wielodzietna, średnio zamożna. Św. Stanisław Kostka był jednym sześciorga dzieci kasztelana zakroczymskiego – Jana i Małgorzaty.